நமது KNA Matrimony - ல் 1000 திற்கும் மேற்பட்ட புதிய வரன்கள்... பதிவு இலவசம்

New Grooms

(KNA19093)

Name : Vasanthakumar

Age, Height : 27 / 5ft 5in

Education : M.Com

District : Tirupur

Star : Swati / Chothi

(KNA19092)

Name : A.Arun

Age, Height : 26 / 179 Cms cms

Education : B.Tech

District : Chennai

Star : Ashlesha / Ayilyam

(KNA19091)

Name : Jaganathan

Age, Height : 27 / 5ft 8in

Education : B.Tech

District : Chennai

Star : Uttarashada / Uthradam

(KNA190810)

Name : S.Hariharan

Age, Height : 30 / 5ft 4in

Education : B.Tech

District : Chennai

Star : Hastha / Atham

(KNA19089)

Name : R.Ramkumar

Age, Height : 30 / 5ft 3in

Education : B.Tech

District : Coimbatore

Star : Vishaka / Vishakam

(KNA19087)

Name : S.A.Boopathy RajivGandhi

Age, Height : 29 / 5ft 4in

Education : BE

District : Madurai

Star : Poorvapalguni / Puram / Pubbhe

(KNA19086)

Name : V.Ramanan

Age, Height : 28 / 167 Cms cms

Education : BBA

District : Chennai

Star : Ardra / Thiruvathira

(KNA19085)

Name : S.Selva Kumar

Age, Height : 27 / 6ft 1in

Education : BE

District : Virudhunagar

Star : Vishaka / Vishakam

(KNA19083)

Name : R.Krishnakumar

Age, Height : 27 / 5ft 2in

Education : BE

District : Chennai

Star : Rohini

(KNA19082)

Name : P.Vengadeshan

Age, Height : 28 / 5ft 5in

Education : Diploma

District : Virudhunagar

Star : Shravan / Thiruvona